Driftsstyret 2018/2019

Medlemmer av driftsstyret 2018/2019:

Arild Sverstad Haug (SV)

Jan Holland (AP)

Mari Berdahl Djupvik (H)

Thomas Strømdal (foresatt og FAU-leder)

Elin Rogndokken (foresatt)

Merete Schie (ansatt)

Maren Nilssen(ansatt)

Trym Sibeko (elevråd)

Sarah Sørensen (elevråd)

 

Saksbehandler: Øyvor Skofteland