Hovedseksjon

Regler for bruk av IKT utstyr

Regler for bruk av IKT-utstyr

 1. Sørg for at du som elev kjenner skolens regler for hvordan du skal bruke IKT-utstyret på skolen. Reglene gjelder både når du bruker skolens utstyr og privat utstyr i undervisningen.
 2. PCer og nettbrett i Osloskolen er verktøy for skolearbeidet. Det er skolen som eier utstyret, og det skal behandles forsiktig og tas godt vare på.
 3. Vær en god venn, også på internett. Si fra til en voksen hvis du opplever noe som ikke er greit.
 4. IKT-utstyret skal brukes til læringsaktiviteter. Bruk ikke utstyret til å søke etter upassende innhold, som vold og pornografi.
 5. Passord er viktig og privat. Bruk ditt eget brukernavn og pass på at det bare er ditt. Velg et lurt passord som du holder for deg selv.
 6. Tenk deg godt om før du deler personlige bilder og opplysninger om deg selv og andre på internett. Husk at du ikke kan dele bilder av andre uten å spørre om lov.
 7. Skolens og kommunens IKT-driftpersonale kan av driftsikkerhetshensyn gå inn på brukerområdene på servere og slette filer. IKT-driftpersonale har ikke anledning til å åpne filer/mapper merket «privat» uten samtykke fra eleven, med mindre det foreligger klare tegn til feil bruk, ulovlig bruk og/eller bruk i strid med dette reglementet.
 8. Skolen har anledning til å gjennomføre elektroniske overvåkingstiltak i undervisningstiden, og ved prøver, tentamener og eksamener der datautstyr benyttes som hjelpemiddel. Bruk av ikke-tillatte hjelpemidler, herunder andres datafiler, og kommunikasjon under prøver og eksamener anses som fusk eller forsøk på fusk. Det samme gjelder innlevering av arbeid som ikke er elevens eget produkt.
 9. Brudd på IKT-reglementet kan føre til at eleven mister retten til å bruke skolens iPader, datamaskiner, datautstyr, programvare og/eller datanettverk for en periode, inkludert vurderingsperioder/dager. Brudd på IKT-reglementet kan få konsekvenser for elevens karakter i orden og/eller atferd.
 10. Eleven og elevens foresatte er ansvarlige for de krav av rettslig og økonomisk art som rettighetshavere måtte fremme ved bruk eller distribusjon av materiale uten tillatelse, herunder nedlasting og bruk av piratkopiert programvare, opphavsbeskyttet film, musikk o.l.
 11. Eleven og foresatte har ansvar for iPaden dette skoleåret. Den må ses på som elevens arbeidsverktøy og dersom iPaden ødelegges eller mistes har foresatte erstatningsansvaret for iPaden. Elevene tar med seg iPad hjem etter endt skoledag og tar den med oppladet til neste skoledag. Dersom iPaden oppbevares på skolen skal iPaden oppbevares i elevens låste skap!

Tips og råd

 • Husk at internett aldri glemmer. Det du publiserer, kan bli der for alltid.
 • Husk at hvem som helst kan skrive tekster på internett, og det som står der trenger ikke å være sant. Sjekk kilder og still spørsmål hvis du er usikker på om noe du leser på nett er riktig.
 • På internett kan du finne og dele informasjon, bilder, video og musikk. Husk at det ikke er alt du kan bruke fritt og at du må ta med informasjon om kilden til det du bruker.
 • Gjør deg godt kjent med råd og anbefalinger for nettvett og trygg bruk av IKT. For eksempel www.dubestemmer.no  eller https://www.ung.no/nettvett/