Hovedseksjon

Fremmedspråk

Elevene kan velge mellom:

  • Fransk
  • Tysk
  • Spansk

Elevene velger språk ved oppstart 8. trinn på Sofienberg skole. Da velger de for alle tre årenen de er elev ved skolen. 

Her kan du se på læreplanen for fremmedsspråk:

https://www.udir.no/lk20/fsp01-03?lang=nob