Hovedseksjon

Valgfag

Du kan velge mellom disse valgfagene: 

  • Produksjon for scene
  • Design og redesign
  • Medier og informasjon 
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Friluftsliv
  • Demokrati i praksis
  • Innsats for andre ( 9. og 10.trinn)
  • Reiseliv
  • Programmering (for de som ikke har hatt faget tidligere)
  • Ideer og praktisk forskning

Du kan lese om mer om valgfagene her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-for-valgfag/