Hovedseksjon

Valgfag

Du kan velge mellom disse valgfagene: 

  • Produksjon for scene
  • Design og redesign
  • Medier og kommunikasjon 
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Friluftsliv
  • Demokrati i praksis
  • Innsats for andre ( 9. og 10.trinn)
  • Reiseliv
  • Programmering 

Her er mer informasjon om valgfag på ungdomstrinnet:
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/opplaring-i-valgfag-pa-ungdomstrinnet/

Vil du se læreplanene for de ulike valgfagene kan du gå inn her:
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?page=2