Valgfag på Sofienberg

  • Sal og scene
  • Design og redesign
  • Medier og informasjon
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Demokrati i praksis
  • Internasjonalt samarbeid
  • Reiseliv
  • Programmering (for de som ikke har hatt faget tidligere)
  • Internasjonalt samarbeid

 

 

Dere kan lese om mer om valgfagene her: http://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fag/valgfag/