Hovedseksjon

Skolebygget

Skolegården på Sofienberg skole

Fra en tidligere videregående skole til en moderne og funksjonell ungdomsskole!

Bjørg Novang, seksjonssjef i avdeling for skoleanlegg, UDE, sier dette om Sofienberg skole:

Skolens to bygg , bygg A fra 1978 og bygg B bygget 1884,har hittil nærmest fungert uavhengig av hverandre. Etter rehabiliteringen skal byggene fungere samlet, og det er bygget en ny hovedinngang under mellombygget som blir skolens vestibyle som blir skolens "ansikt utad". Den ligger sentralt, og er godt synlig for elever og foreldre eller andre som kommer til skolen. For førstegangsbesøkende er det viktig å forstå hvor administrasjonen med resepsjon ligger. Dette er ivaretatt ved å åpne vestibylen inn i A- bygget der forkontoret ligger lett synlig. Vestibylen vil fungere som et supplement til allrom og kantine som ligger i andre etasje i bygg A. Det er lagt til rette for at man kan spise mat i vestibylen hentet fra kantinen. Begge byggene kan etter omstruktureringen nås fra felles inngang på bakkeplan, også for bevegelseshemmede. I nærheten av vestibylen ligger også biblioteket/ læringssenteret. I dette arealet finnes rom av ulike størrelser, til stille aktiviteter og leksehjelp. Biblioteket blir et viktig sted på Sofienberg skole der mye læring skal skje!Hjemmeområdene

Hjemmeområdene er fordelt både på A og B bygget. I hjemmeområdene er det plassert elevgarderober og lærerarbeidsplasser. Lærerne vil således være tett på elevene også utenom undervisning - og læringsøktene. Lærerne vil sitte på arbeidsrom i nærheten av der elevene oppholder seg når de ikke underviser. Det gjøres ikke vesentlige endringer i det eksisterende anlegget hva gjelder utforming av klasserommene, disse er store og gode rom med mye lys og de har god takhøyde. I B – byggets fjerde etasje ligger et stort og funksjonelt auditorium.Spesialrom

Det stilles andre funksjonskrav til en ungdomsskole enn til en videregående skole. Det blir derfor oppretter nye spesialrom til fagene mat og helse, naturfag og teknologi og design. Disse er lagt til A- byggets andre etasje. Musikkrommet ligger i A- byggets underetasje tett inntil skolen gymsal og kan brukes som bakrom/backstage i forbindelse med samlinger i gymsalen. Musikkrommene og andre spesialrom vil bli godt utstyrt. Musikkarealene er godt skjermet fra støyende aktiviteter. Øvingsrom isoleres ekstra godt for å sikre at aktiviteter i slagverksrom ikke blir forstyrrende for funksjoner i etasjen over.Utearealet

Mot vest blir skolegården åpnet til et amfi med "scene" som trappes ned mot gangveien og parken. Dette gir skolegården en bedre åpenhet og romfølelse og fin utsikt til parken. Amfiet ligger lunt og vil ha gode solforhold og gir sitteplass til 135 personer. I tillegg vil det være mulig å sitte i trappeløpene på sidene. Amfiet gir også skolen direkte adkomst fra gangveien, slik at elever som kommer fra denne kanten slipper å gå ut i Trondheimsveien. På ene siden ovenfor amfiet vil det bli en klatrevegg. Nærmest inngangspartiet blir det plassert sittemøbler og uværsskuret er formet som et skjermtak inntil fasaden av bygg A. Bygg C berøres ikke av skoleprosjektet,men her vil Språksenteret flytte inn.