Hovedseksjon

Skolens historie

Skolegården på Sofienberg skole

Navnet Sofienberg skriver seg fra 1800-tallet. Skolen besto av tre bygninger. Den eldste (mot hjørnet av Sofienberggata) er fra 1883.

Mot hjørnet av Helgesensgate ligger andre byggetrinn fra 1912. Bak disse ligger et tilbygg fra 1971. Videre er det en tidligere rektorbolig på området og et bygg som er ombygget til barnehage.

Skolen var opprinnelig folkeskole med et elevtall på nærmere 1700 i 1910! Sofienberg videregående skole holdt til i lokalene før oppussingen.

Sofienberg skole åpnet som ungdomsskole i august 2014, skolen er totalrehabilitert og fremstår nå som ny og moderne i en historisk drakt.