Hovedseksjon

Strategisk plan

På Sofienberg skole er vi ambisiøse på vegne av alle elever og vi jobber kontinuerlig for å forbedre oss slik at elevene får et godt og helhetlig tilbud. Vi jobber på mange plan gjennom hele skoleåret, men i den strategiske planen beskriver vi det som er aller viktigst for oss i 2022.

Sofienberg skoles aller viktigste mål er å se og utvikle hver enkelt elev. Vi vil gi våre elever et godt grunnlag for å lære slik at de kan ta gode valg senere i livet. For å lykkes med dette jobber lærere, rådgivere, assistenter, miljøarbeidere og ledelse tett sammen i team for å gi hver enkelt elev god støtte. Skolen er med i prosjektet Trygge og varme ungdomsskoler og vil bruke kunnskapsgrunnlaget fra Barnehjernevernet og Mitt liv for å lage støtteapparatet rundt hver enkelt elev enda tettere slik at de opplever at de har det trygt på skolen og at skolen er der for å hjelpe dem. Vi styrker miljøteamet videre i 2022 for å forsterke laget rundt elevene. Elevrådsarbeidet på skolen er også prioritert for å sikre oss at elevenes stemme blir hørt satsningene vi gjør i løpet av 2022. Skolen samarbeider tett med bydel og andre instanser for også å kunne støtte eleven utenom skolen.

Sofienberg skole ønsker å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring og god underveisvurdering som gjør at elevene kan nå sine mål. For å lykkes med dette fortsetter lærerne i fagteam å utvikle gode åpne oppgaver som utfordrer elevenes nysgjerrighet, og som er med på å gjøre elevene selvregulerte og selvstendige. I tråd med innføringen av fagfornyelsen i 2020 fortsetter vi å utvikle temabasert og tverrfaglig undervisning, vi tror at dette gir relevans og vekker motivasjon hos elevene. Undervisningsorganiseringen gir oss mulighet for å tilpasse ytterligere ved å gi elevene skreddersydde intensivkurs i basisfag.  Skolen ser at elevene løfter seg faglig når vi analyserer nasjonale prøver, og vi ser at elevene har god karakterutvikling.

For å fortsette denne positive utviklingen må vi sikre oss at alle elever har en god språkutvikling. I 2022 fortsetter vi satsningen med å jobbe systematisk med ord og begreper på alle nivåer. Vi vil også videreutvikle prosjektet Elevaktiv læring som vi staret på i 2021. 

Skoleåret 2021-2022 har Sofienberg skole inngått ett samarbeid med Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) . 

Vi er tilknyttet gode fagmiljøer som Universitet i Oslo, Høyskolen i Innlandet, NMBU m .fl. Alle ansatte er også med i prosjektet "Læring i profesjonsfelleskapet", initiert av UDE.Dette sikrer at vi jobber forskningsbasert og at våre satsninger holder høy kvalitet.