Strategisk plan

 Tilpasset opplæring og vurdering for læring. Sofienberg skole ønsker å gi hver enkelt elev tilpasset opplæring og god underveisvurdering. For å lykkes med dette skal skolen bli god på å bruke åpne oppgaver og temabasert undervisning. Strategisk plan viser at vi i kommende år vil ha dette som utviklingsområde for personalet slik at undervisningen skal bli motiverende og tilpasset. Vi skal neste år delta i et utviklingsarbeid om Læringsrik teknologi for slik å bli enda bedre på å gi tilpasset opplæring. Lærerne skal også bruke metoden Lesson study for å sikre at alle elever får god opplæring.  Undervisningsorganiseringen gir oss mulighet for å tilpasse ytterligere ved å gi elevene intensivkurs i basisfag. Skolen ser at elevene løfter seg faglig når vi analyserer nasjonale prøver, og at elevene har god karakterutvikling. 

Språkutvikling. Skolen jobber for at alle elever skal ha en god språkutvikling. Det er opprettet en tverrfaglig språkgruppe blant lærerne som sikrer dette. Dette  gjennomfører vi sammen med pedagogisk avdeling i UDE. Her håper vi å se resultater i alle fag når elevenes språkkompetanse øker.

Psykososialt miljø. Skolen jobber for et godt psykososialt miljø slik at skolen skal være inkluderende og alle elever skal oppleve et trygt læringsmiljø. Dette blir ivaretatt ved at vi jobber med god klasseledelse, tett kontakt skole og hjem og elevenes medvirkning i egen læringsprosess. Vi har tre rådgivere ved skolen som kontinuerlig jobber for å sikre elevene et godt psykososial miljø.  I elevundersøkelsen ser vi at elever trives. Vi vil fokusere på medvirkningsprosess med elevene for å øke læringen.

 

Hele Sofienbergs strategiske plan for 2018 kan du lese her:Strategisk plan 2018.pdf