Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget 2023-2024

Driftsstyret kan selv være SMU, og må da settes sammen slik at foresatte og elever til sammen har flertall (opplæringsloven § 11-1a og § 11-5a). På Sofienberg har SMU egne møter. SMU behandler saker som dreier seg om elevenes psykososiale og fysiske arbeidmiljø.

 

SMU Referater