Hovedseksjon

FAU 2023-2024

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

 

Une Tangen, FAU-leder: une.tangen@ks.no

Stian Schjelderup, nestleder: stian@sta.no

Wenche Viktorsdatter Paulsen: wencheviktorsdatter@gmail.com

Arild B. Anda, sekretær: arild.b.anda@me.com

Helen Rist  helenwords@gmail.com

Jamshed Sharif  jamshed.sharif@gmail.com