Hovedseksjon

FAU 2021/2022

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

 

FAU-leder på Sofienberg er Helen Rist (helenwords@gmail.com)