Hovedseksjon

FAU 2022-2023

Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen overfor skolen. FAU skal blant annet sikre reell medvirkning fra foreldre og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. 

 

Une Tangen, FAU-leder: une.tangen@ks.no

Stian Schjelderup, nestleder: stian@sta.no

Ida Rognstad: ida.m.rognstad@gmail.com

Ingrid Wergeland: iwergeland@gmail.com

Wenche Viktorsdatter Paulsen: wencheviktorsdatter@gmail.com

Arild B. Anda, sekretær: arild.b.anda@me.com