Sofienberg skole er valgt ut som universitetsskole!

Universitetsskole

En universitetsskole har et tett og gjensidig forpliktende samarbeid med Universitetet i Oslo. Målet er å bygge ned skillene mellom høyere utdanning og skolene, utvikle kvaliteten på undervisningen for både elever og studenter og legge til rette for forskning på og i skolene. 

Det var 43 skoler som søkte om status som universitetsskole og vi er veldig stolte over å være blant de 18 utvalgte skolene.

Her kan du lese mer om universitetsskoler