Hovedseksjon

Eksamen vår 2021

SKRIFTLIG EKSAMEN:

Skriftlig eksamen for 10. trinn er avlyst våren 2021 pga koronasituasjonen.

MUNTLIG EKSAMEN:

Når det gjelder muntlig eksamen skal denne avholdes våren 2021. Datoer for gjennomføring av muntlig ved Sofienberg er 08.06 og 11.06. Klassene på 10. trinn blir fordelt på disse to dagene.

Les mer om avlyst eksamen på UDIR

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med assisterende rektor ved Sofienberg skole, Nina Røneid: nina.roneid@ude.oslo.kommune.no