Hovedseksjon

Eksamen vår 2023

SKRIFTLIG EKSAMEN:

Melding om skriftlig trekkfag 12.05.2023 kl 09.00

Elevene på 10.trinn skal opp i ett av følgende fag:
22. mai : Matematikk

23.mai : Engelsk

24. mai: Norsk hovedmål

25. mai: Norsk sidemål

 

MUNTLIG /MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN:

Datoer for gjennomføring av muntlig/muntlig- praktisk ved Sofienberg skole er 06.06 (pulje 1) og 08.06 (pulje 2). Klassene på 10. trinn blir fordelt på disse to dagene. Pulje 1 får meding om muntlig/muntlig- praktisk trekkfag fredag 02.06 kl 09.00. Pulje 2 får melding om muntlig/ muntlig- praktisk trekkfag 06.06 kl 09.00.

 

All informasjon om eksamen finner du her:

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/

 

Skolen holder et informasjonsmøte angående eksamen for foresatte til elever på 10.trinn tirsdag 21.mars kl 18.00 i auditoriet.

 

Har du spørsmål kan du gjerne ta kontakt med assisterende rektor ved Sofienberg skole, Emil Wahlqvist: emil.wahlqvist@osloskolen.no