Hovedseksjon

Nasjonale prøver høst 2022

Skolen har over 10.000  bøker

 I uke 36 - 38 skal elevene ved 8. og 9.trinn gjennomføre nasjonale prøver.

 

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 

 

Vi du lese mer om nasjonale prøver: 

 

https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/

 

 

Datoer for gjennomføring ved Sofienberg skole:

8.trinn:

06.09- Lesing 8E.

08.09- Lesing 8A, 8B,8C,8D

14.09 – Engelsk – 8.trinn

20.09 – Regning8B, 8D

22.09 – Regning 8A, 8E

23.09 – Regning 8C

 

9.trinn:

07.09- Regning – 9.trinn

14.09- Lesing – 9.trinn

 

Foresatte til elever som av ulike årsaker ikke skal gjennomføre nasjonale prøver vil bli kontaktet av kontaktlærer eller rådgiver.