Hovedseksjon

Leie av skolens lokaler

Her finner dere skjemaet som dere skal fylle ut for å søke om å  låne/leie av lokaler ved Sofienberg skole. Alle som bruker skolens lokaler må lese forskrift til utleie, og instruks til forskrift. Søknader sendes til Sidsel Bakkene - sidsel.bakkene@osloskolen.no