Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Kontaktinformasjon til skolen

Sentralbord: Tlf 994 42 288
Mail: postmottak@osloskolen.no 
Besøks-/postadresse: Trondheimsveien 48, 0560 Oslo

Ledelse og administrasjon

Rektor

Nina Røneid
nina.roneid@osloskolen.no
Tlf. 994 42 288

Assisterende rektor

Emil Wahlqist
emil.wahlqvist@osloskolen.no
Tlf. 994 42 288

Utviklingsleder/Avdelingsleder norsk og samfunnsfag

Kristin Eik Nes
kristin.eik.nes@osloskolen.no
Tlf. 994 42 288

Avdelingsleder realfag

Eline Skrutvold

eline.skrutvold@osloskolen.no

Tlf: 9944288

Avdelingsleder elevtjenester/rådgiver

Linda Marugg
linda.marugg@osloskolen.no
Tlf. 951 93 296

Kontor

Sidsel Bakkene
sidsel.bakkene@osloskolen.no
Tlf. 994 42 288

Saira Khan
saira.khan@osloskolen.no 
Tlf. 994 42 288

 

Driftsleder

Naciri Amri

naciri.amrid@osloskolen.no

Tlf: 99216522

 

IKT-ansvarlig 

Mathilde Nordhaug

mathilde.nordhaug@osloskolen.no

Tlf. 99442288

 

Rådgiver

Malene Toen

malene.toen@osloskolen.no
Tlf: 99442288

Rådgiver

Stina Marie Lervik

stina.lervik@osloskolen.no

Tlf: 99442288

 

Kontaktlærere 2023 - 2024

8A

Martine R Hansen Tlf: 48244842 

martine.r.hansen@osloskolen.no

Martin Betten Storvik Tlf:

martin.betten@osloskolen.no

 

8B

Linda Engen Tlf 46859354

linda.engen@osloskolen.no

Jonas Kolding Tlf: 95013713

jonas.kolding@osloskolen.no

 

8C

Espen Hildre Tlf. 480 76 502

Thea Jensen Tlf:

thea.jensen@osloskolen.no

 

8D

Marius Flater Solli Tlf. 90178334

marius.f.solli@osloskolen.no

Astrid Wøllo Tlf. 95009161

astrid.wollo@osloskolen.no

 

8E

Mari Korsan Kjemphol Tlf. 476 71 42

mari.kjemphol@osloskolen.no

Ståle Johansen Tlf.

stale.johansen@osloskolen.no

 

9A

Umit Bayraktar Tlf. 99250748

Anna Savva Smith Tlf. 950 10 535
anna.s.smith@osloskolen.no

 

 

9B

Maria Hjortdal Tlf. 46862351

maria.hjortdal@osloskolen.no

Jonas Kolding Tlf. 95013713

jonas.kolding@osloskolen.no

 

9C

Anna Grutle Aasebø Tlf 91913190

anna.aasebo@osloskolen.no

Usman Choudri Tlf. 40237952

usman.choudri@osloskolen.no

 

9D

Emilie Rui Tlf. 476 68 093

Jonas Nerland Tlf.47652503

jonas.nerland@osloskolen.no

 

9E

Helle Sætervik Tlf. 41416072

helle.satervik@osloskolen.no

Jakob Sørli Tlf. 

jakob.sorlig@osloskolen.no

 

10A

Hege Lie Tlf. 95010535

hege.lie@osloskolen.no

Agnes Bartholsen Tlf 46860574
agnes.bartholsen@osloskolen.no

 

10B

Frida Rodrigues Tlf. 46862351

frida.rodrigues@osloskolen.no

Marianne Skogen Tlf. 91556378

marianne.skogen@osloskolen.no

 

10C

Marie  Tlf 48291609
marie.dasvatn@osloskolen.no

Ingrid Skarpholt Tlf.

ingrid.skarpholt@osloskolen.no

 

10D

Hege Lie Tlf. 95010535

hege.lie@osloskolen.no

Umran Dede Tlf. 468 59 331
umran.dede@osloskolen.no

 

10E

Markus Stousland Tlf. 47638275

markus.stousland@osloskolen.no

Marianne Skogen Tlf. 91556378

marianne.skogen@osloskolen.no

 

 

Faglærere

Katrine Krekling (fransk)

Maria Victoria Lopez (spansk) 

Lidia Strand (musikk)

Johannes Kolsaker (spansk)

johannes.kolsaker@osloskolen.no

Christina Tyskerud (tysk)

christina.tyskerud@osloskolen.no

 

Miljøteam

Mona Nærby

Beatrice Miranda Galvez

Ane Marina Christensen

Mathias Reitan

Mona Nærby

Uzma Kalsoom

Amina Vincent

Jon Casper Bratland

 

SKOLEMÅLTIDSKOORDINATOR

Christopher Ramberg