Ledelse og ansatte

Kontaktinformasjon til skolen

Sentralbord: Tlf 99442288
Mail: sofienberg@ude.oslo.kommune.no
Besøks-/postadresse: Trondheimsveien 48, 0560 Oslo

Personalet 2018/2019

Rektor

Øyvor Skofteland
99442288

Assisterende rektor

Nina Røneid
99442288

Avdelingsleder

Kristin Eik Nes
99442288

Avdelingsleder

Emil Wahlqvist
99442288

Avdelingsleder

Usman Chaudry

99442288

Kontorleder

Iram Arab
9442288

Kontor

Saira Khan
99442288

Driftsleder

Ørjan Reiser-Bjørnå
47278131

IKT-ansvarlig (Sagene data)

Khang Trinh
99442288

Sos.ped/spes.ped rådgiver

Linda Marugg
95011704

Karriererådgiver/sos.ped rådgiver

Linda Moen
46935169

 

Kontaktlærere 8A

 

Eline Skrutvold

 

Stine Riise Lunde

 

Kontaktlærere 8B

 

Maren Nilsen

 

Kjersti Rossland

 

Kontaktlærere 8C

 

Magnus Maråk

 

Steinar Severson

 

Kontaktlærer 8D

 

Maria Hjortdal

 

Randi Engebretsen

 

Kontaktlærer 8E

 

Marie Dåsvatn

 

Jens Bredahl

 

Kontaktlærere 9A

 

Øyvind Amundsen

 

Bente Johansen

 

Kontaktlærer 9B

 

Sebastian Johansen

 

Ruben Sandstrand

 

Kontaktlærere 9C

 

Morten Århus

 

Siri Pendegraft

 

Kontaktlærer 9D

 

Katrine Krekling

 

Nikoline Bjåstad Hustadnes

 

Kontaktlærer10A

 

Dan Olsen Bartholomay

 

Kontaktlærer 10B

 

Merete Schie

 

Torill Andersen

 

Kontaktlærer 10C

 

Sahar Memarpour

 

Torill Andersen

 

Kontaktlærer10D

 

Solveig Stige

 

Silje Marita Hansen

 

Kontaktlærer 10E

 

Marthe Arntzen

 

Silje Marita Hansen