Make what's next

Besøk

Microsoft-teamet holdt først en inspirerende tale om hvordan ulike teknologier fungerer og hvordan unge kan være med på å skape - og ikke bare forbruke – teknologi. Etterpå gjennomførte elevene en praktisk del med programmering og koding. Det var flere av elevene som fikk øynene opp for at koding er morsomt, spennende og helt avgjørende for fremtidig innovasjon.

 Vi lever i en verden som blir mer og mer digital. Fremover vil det være et stort behov for IT-spesialister og arbeidstakere med høy digital kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Sofienberg skole er derfor opptatt av å stimulere til å gi elevene den digitale kompetansen de trenger - blant annet gjennom valgfaget programmering.

Besøk