Oslostandard for skole–hjem samarbeid

Oslostandard skole-hjem

Høsten 2014 ble det innført en ny Oslostandard med felles retningslinjer for samarbeidet mellom skole og hjem. 

Standarden er bygget opp tematisk rundt skolens kjerneoppgaver: Fag og læring; trygghet og trivsel; dialog og samarbeid.

Under hvert kapittel tydeliggjøres gjensidige forventninger:

Hva kan du forvente av skolen? Hva forventer skolen av deg som foresatt?

Gjør deg kjent med standarden under!