Helsesøstrene på Sofienberg

Helsesøster har som oppgave å fremme helse og trivsel, og bidra med råd og veiledning av elevene knyttet til deres fysiske, psykiske og sosiale helse. Reserver tid for et besøk (se kontaktinfo nederst på siden).

 

Her er noen eksempler på hva du kan snakke med helsesøster om:

- Å tilpasse seg ny skole

- Konsentrasjonsvansker, hodepine og magesmerter

- Kosthold, fysisk aktivitet, kropp og pubertet

- Seksuell helse

- Forhold til  venner, familie. kjæreste

- Mobbing

- Rus

- Uro, angst og depresjon

- Overgrep, vold, tvangsekteskap og omskjæring

- Vondter og skader

 

Helsesøster er behjelpelig med å henvise til andre faginstanser som psykolog og lege.

Helsesøster har taushetsplikt og besøk vil ikke gi fravær.

Helsesøster har i tillegg til åpendør tilbud om helseopplysningsgrupper.

Helsesøster har ansvaret for gjennomføring av barnevaksinasjonsprogrammet. 10.klasse får tilbud om poliovaksine. Elever som mangler vaksine får tilbud om fullvaksinering.

8.klasse får tilbud om helsesamtale, inkludert høyde- og vektmåling.

 

Kontaktinfo:

 

Gølin Grini

 golin.grini@bga.oslo.kommune.no 

Mobil: 90724083

 

Catherine Fink Eriksen

Catherine.fink.eriksen@bga.oslo.kommune.no

 Mobil: 916 85 336