Rådgivertjenesten ved Sofienberg skole

Rådgiverne

På Sofienberg skole har rådgiverne ulike ansvarsområder, men jobber tett sammen:

 

Sosialpedagogisk rådgiver – Mishell Shakar

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet hjelp og veiledning i forbindelse med:

 • Fravær 
 • Mobbing
 • Vanskelige hjemmeforhold 
 • Personlige, helsemessige eller sosiale problemer som virker inn på skolehverdagen 
 • Skole- og klassemiljø
 • Fagvansker/tilrettelegging 
 • Innskrivning av nye elever

 

Sos.ped rådgiver samarbeider tett med elevenes kontaktlærere, faglærere, spesialpedagog, karriereveileder og skolens ledelse, samt elevenes foresatte.

Sos.ped. rådgiver har også eksterne samarbeidspartnere som for eksempel PPT, helsesøster, politiet, barnevernet osv.

 

Rådgiver/karriereveileder – Barbro Alstad

Arbeidsoppgaver inkluderer blant annet hjelp og veiledning i forbindelse med:

 

 • Informasjon om yrkes- og utdanningsmuligheter 
 • Individuell- og gruppebasert karriereveiledning 
 • Valg av utdanningsprogram, faget utdanningsvalg og språklig fordypning 
 • Å søke videregående opplæring
 • Informasjon om rettigheter i videregående opplæring
 • Utveksling for studier i utlandet
 • Kontakt med næringslivet utplassering av enkeltelever, samt oppfølging av disse
 • Oppfølging av lærlinger ved skolen

 

KONTAKTINFO:

Sos.ped rådgiver

 Mishell Shakar

95 01 17 04

mishell.shakar@ude.oslo.kommune.no

Rådgiver/karriereveileder

 Barbro Alstad

48 11 72 57

barbro.alstad@ude.oslo.kommune.no