Rådgivertjenesten ved Sofienberg skole

Rådgivernes fokusområder

Karriererådgiving

 • tilbyr individuell, gruppebasert og klasseromsbasert utdannings- og yrkesveiledning
 • ser etter hver enkelt elevs
 • tilbyr karrierearrangementer
 • har fokus på elevens unike potensial og fremtid
 • gjennomfører faget utdanningsvalg
 • hjelper til med innsøking til videregående opplæring
 • gir informasjon om rettigheter i videregående opplæring og utveksling for studier i utlandet
 • tilbyr utplassering av enkeltelever, samt oppfølging av disse
 • følger opp fravær, psykososiale og spesialpedagogiske utfordringer ved overføring til videregående opplæring

 

Sosialpedagogisk rådgiving

 • svarer på personlige, helsemessige og sosiale utfordringer som virker inn på skolehverdagen
 • følger opp ved vanskelige hjemmeforhold
 • følger opp mobbing og fravær
 • kobler elever og foresatte opp mot ulike samarbeidspartnere
 • innskriver nye elever
 • legger til rette for et godt skole- og klassemiljø
 • jobber aktivt for et tett skole-hjem-samarbeid

 

Spesialpedagogisk rådgivning

 • organiserer praktisk og pedagogisk tilrettelegging
 • gir informasjon og veiledning for elever som trenger spesielt tilrettelagt opplæringstilbud angående fagvansker, atferdsvansker, utarbeiding av IOP og årsrapporter
 • skolens kontaktperson i forhold til PPT
 • veileder faglærere og assistenter
 • følger opp spesialpedagogiske vedtak og tiltak
 • saksbehandling

 

Forebyggende virksomhet

Forebygging er en integrert del av rådgivernes arbeid på skolen. Vi arbeider forebyggende for:

 • et godt psykososialt miljø
 • inkludering
 • motivasjon og mestring

For et godt forebyggende arbeid samarbeider rådgiverne tett med elevenes kontaktlærere, faglærere, skolens ledelse, elevenes foresatte samt eksterne samarbeidspartnere som for eksempel PPT, helsesøster, politiet og barnevernet.

 

Kontakt oss:

Linda Marugg

Spesialpedagogisk rådgiver og sosialpedagogisk rådgiver

E-post: linda.angelina.marugg@ude.oslo.kommune.no

Tlf.: 95011704

 

Linda Holen Moen

Karriererådgiver, sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagogisk rådgiver

E-post: Linda.Moen@ude.oslo.kommune.no

Tlf.: 46935169

 

Mishell Shakar

Sosialpedagogisk rådgiver og spesialpedagogisk rådgiver

E-post: mishell.shakar@ude.oslo.kommune.no

Tlf.: 48117257