Kantinetilbudet

3 epler i kantinen

Kantinen er fortsatt kontantløs og elevene betaler mat med kantinekortet sitt, se mer info om dette på www.kantinekortet.no

Hvert trinn har mulighet til å handle i kantinen to dager i uken, elevene følger denne turnusen:

Tirsdag: 8. og 9.trinn

Onsdag 8. og 10. trinn

Torsdag: 9. og 10.trinn